Usługi medyczne

 

 

USŁUGA

CENA

UWAGI

PORADA LEKARSKA W PORADNI

100,00 ZŁ

 

PORADA LEKARSKA W DOMU PACJENTA

120,00 ZŁ

 

ZAŁOŻENIE CEWNIKA U MĘŻCZYZN

150,00 ZŁ

WIZYTA LEKARSKA

ZAŁOŻENIE CEWNIKA U KOBIET

70,00 ZŁ

WIZYTA PIELĘGNIARSKA

USG

95,00 ZŁ Z OPISEM

EKG

35,00 ZŁ Z OPISEM

POBRANIE KRWI DO BADAŃ

3,00 ZŁ PUNKT POBRAŃ

POBRANIE KRWI DO BADAŃ W DOMU PACJENTA

30,00 ZŁ  

POMIAR PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

ŻYCIOWYCH

10,00 ZŁ

 

POMIAR CUKRU GLUKOMETREM

10,00 ZŁ

 

INIEKCJA DOŻYLNA

40,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA

30,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

INIEKCJA ŚRÓDSKÓRNA

30,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

INIEKCJA PODSKÓRNA

30,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

ZAŁOŻENIE MOTYLKA PODSKÓRNIE

40,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

ZAŁOŻENIE WKŁUCIA TYPU VENFLON

40,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

PODŁĄCZENIE KROPLOWEGO WLEWU DOŻYLNEGO

50,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

WYKONANIE OPATRUNKU

50,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 

ZAPEWNIA PACJENT

LEWATYWA

40,00 ZŁ

NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

W TYM UTYLIZACJA SPRZĘTU

USUNIĘCIE SZWÓW

40,00 ZŁ NA PISEMNE ZLECENIE LEKARSKIE

PIELĘGNACJA STOMII I

 WYMIANA WORKA STOMIJNEGO

45,00 ZŁ  

USŁUGA PIELĘGNIARSKA

(HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNA)

60,00 ZŁ OBEJMUJE WYKONANIE WSZYSTKICH POTRZEBNYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH

PAKIET PIELĘGNIARSKI 5 WIZYT

280,00 ZŁ OBEJMUJE WYKONANIE WSZYSTKICH POTRZEBNYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH

PAKIET PIELĘGNIARSKI 10 WIZYT

540,00 ZŁ OBEJMUJE WYKONANIE WSZYSTKICH POTRZEBNYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH

USŁUGA OPIEKUŃCZA

30,00 ZŁ TOALETA, KARMIENIE,TOWARZYSZENIE

PAKIET OPIEKUŃCZY 5 WIZYT

140,00 ZŁ

TOALETA, KARMIENIE,TOWARZYSZENIE

PAKIET OPIEKUŃCZY 10 WIZYT

250,00 ZŁ TOALETA, KARMIENIE,TOWARZYSZENIE

PRZEGLĄD CZYSTOŚCI GŁOWY

5,00 ZŁ/OSOBA  

WYPOŻYCZENIE SSAKA

45,00 ZŁ TYGODNIOWO

150,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE

KONCENTRATORA TLENU

50,00 ZŁ TYGODNIOWO

150,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE INHALATORA

40,00 ZŁ TYGODNIOWO

100,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO

20,00 ZŁ TYGODNIOWO

50,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE BALKONIKA

10,00 ZŁ TYGODNIOWO

40,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE

WÓZKA INWALIDZKIEGO

15,00 ZŁ TYGODNIOWO

70,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

WYPOŻYCZENIE KUL

10,00 ZŁ TYGODNIOWO

40,00 ZŁ MIESIĘCZNIE

 
TEST WYSIŁKOWY

120,00 ZŁ

 
DOPPLER KOŃCZYN:

DOLNYCH 120,00 ZŁ

GÓRNYCH 120,00 ZŁ

TĘTNIC SZYJNYCH 100,00 ZŁ

 
BADANIE HOLTEROWSKIE

24 H  120,00 ZŁ

48H  200,00 ZŁ

POWYŻEJ 48H  300,00 ZŁ

 
ECHOKARDIOGRAFIA UKG SERCA

120,00 ZŁ

 

UKG + EKG

145,00 ZŁ  
UKG + HOLTER 24H

225,00 ZŁ

 
UKG + HOLTER 48H

300,00 ZŁ

 
UKG +TEST WYSIŁKOWY

225,00 ZŁ

 

 

Za odpis dok. medycznej z poświadczeniem za zgodność obowiązuje opłata - w wysokości naliczonej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.) oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia

W soboty, niedziele i święta cena za usługę wzrasta o 20%.

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna i osobista w godzinach 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage