Medycyna pracy

Medycyna Pracy zajmuje się badaniem pracowników pod kątem zdolności do pracy.

Porad udziela :

 • lek.med. Joanna Brückner
 • specjalista medycyny pracy
 • specjalista medycyny rodzinnej

Badanie profilaktyczne  – to badanie pracownika lub kandydata do pracy  na określonym stanowisku w określonych warunkach z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy wymienionych przez pracodawcę  i wpływających na stan zdrowia pracownika.

Pracodawca zobowiązany jest prawnie do zapewnienia pracownikom opieki profilaktycznej w wybranej placówce medycznej,  z którą  podpisuje umowę. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę.

Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, zobowiązani są do posiadania  „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Wykonujemy:

 • Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne,
 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Badania kandydatów na kierowców
 • Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące.
 • Badania dla posiadaczy broni palnej

Odpłatność za usługi:

 • Badanie przemysłowe 40,00 zł
 • Badanie dla kierowcy 200.00 zł
 • Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 25.00 zł
 • Zaświadczenia dla uczniów i studentów dotyczące nauki 25.00 zł

Rejestracja tel. 32 42 36 204 , gsm 785 565 006

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage