TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna

Indywidualna praca z pacjentem obejmuje leczenie dysfunkcji poprzez dobór odpowiedniej specjalistycznej terapii fizjoterapeutycznej, ukierunkowanej ściśle na problem funkcjonalny pacjenta. Nadrzędnym celem podejścia indywidualnego jest likwidacja istniejącego problemu i przywrócenie, jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym.

 

Terapia indywidualna to cykl spotkań z fizjoterapeutą.

 

Pierwsza wizyta opiera się na:

 • Przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu oraz testów diagnostycznych, pozwalających na zidentyfikowanie głównych problemów na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym. Należy także zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną.
 • Określenie celów terapii oraz przedstawienie metod do ich osiągnięcia.
 • Ustalenie orientacyjnego czasu trwania terapii.

Kolejne wizyty:

 • Omówienie zmian odczuwanych przez pacjenta po pierwszym dniu terapii
 • Omówienie ewentualnych sugestii pacjenta.
 • Praca nad określonym celem wg dobranej metody oraz przekazanie ćwiczeń realizowanych przez pacjenta  w domu.

Podczas terapii indywidualnych pracujemy z wykorzystaniem następujących metod:

Terapia manualna

Jest formą terapii zaburzeń narządu ruchu. Polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Dokonuje się badania jakości ruchu, zakresu, biomechaniki oraz innych czynników, mogących wpływać na stan pacjenta. Podczas terapii wykorzystuje się specjalne techniki manipulacji, mobilizacji i pracy na tkankach miękkich, przywracając jednocześnie zaburzoną biomechanikę narządu ruchu.

Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe (PNF)

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo – mięśniowe  torowanie ruchu jest z powodzeniem stosowane w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno – stawowego, mięśniowego i nerwowego. Głównym celem metody jest odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została zaburzona lub utracona w wyniku choroby lub urazu. Działania skierowane są na zlikwidowanie indywidualnego problemu pacjenta. W terapii  PNF pacjent traktowany jest globalnie a nie przez pryzmat uszkodzenia.

Stabilizacja centralna i obwodowa

Terapia ukierunkowana jest na przywrócenie prawidłowej funkcji mięśni odpowiedzialnych za lokalną stabilizację a następnie nauka prawidłowej współpracy pomiędzy mięśniami lokalnymi oraz globalnymi. Z powodzeniem terapia stosowana jest w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego, zmianach zwyrodnieniowych stawów obwodowych oraz kręgosłupa, stanach pourazowych, pooperacyjnych stawów obwodowych, kręgosłupa oraz
w rehabilitacji sportowców.

Terapia punktów spustowych

Punkt spustowy to silnie podrażniona okolica w obrębie nadmierne napiętego pasma mięśnia szkieletowego lub powięzi mięśniowej. Jest to technika, która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest likwidacja dolegliwości bólowych oraz poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM - 80,00 zł

w tym:

- konsultacja fizjoterapeutyczna

- praca metodami terapeutycznymi tj.:

 • terapia manualna
 • punkty spustowe
 • PNF
 • drenaż limfatyczny
 • kinesiology taping
 • aktywna mama
 • amazonki
 • terapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
 • ćwiczenia samowspomagane
 • masaż wirowy

- 1 zabieg fizykoterapeutyczny (UD, LT, MT, S)

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage