Świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Lekarz oraz pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni oraz w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-18.00. 

Podstawą do udzielania świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ jest pisemne złożenie deklaracji wyboru placówki, lekarza oraz pielęgniarki.

UWAGA!

Rejestracja elektroniczna dotyczy tylko pacjentów zadeklarowanych do POZ

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynikają z umowy z NFZ i obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
 • skierowania na badania diagnostyczne, w tym badania krwi, USG, RTG, EKG
 • skierowania do lekarzy specjalistów
 • skierowania na leczenie szpitalne
 • skierowania do opieki nad obłożnie chorym w domu, w tym także do pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz do rehabilitacji domowej
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • zlecenia na zakupy środków ortopedycznych i pomocniczych (w tym kule, wózki, pampersy)
 • skierowania na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu świadczeniobiorcy

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy lub miejscu jego przebywania
 • pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami, uwzględniając w tym realizację zleceń na zabiegi i procedury medyczne.
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są niezwłocznie, natomiast w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem
 • w razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy pielęgniarka POZ pobiera go na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca.

Rejestracja: osobiście lub telefonicznie (od godziny 8.00) pod numerem 32 42 36 204 lub 32 42 40 620 wew. 110, gsm 785 565 006

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne.

W naszym regionie taką opiekę sprawuje:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6) tel. 32 429 25 11

 

UWAGA!

Rejestracja elektroniczna dotyczy tylko pacjentów zadeklarowanych do POZ

   

Odpłatność za usługi

Usługi świadczone są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

 

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage