Rehabilitacja domowa

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

W zakres opieki wchodzą :

  • kwalifikacyjna wizyta lekarska
  • wizyta fizjoterapeuty

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W trakcie jej trwania wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Kwalifikacja

Skierowana do osób z następującymi schorzeniami:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od zdarzenia
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (np.: miopatia, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, kolagenozy itp.)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu do 6 miesięcy po operacji
  • urazami kończyn dolnych do 6 miesięcy po urazie
  • w stanie wegetatywnym/apalicznym (z wyjątkiem osób objętych opieką przez pielęgniarkę POZ w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej).

Wymagane dokumenty

Skierowanie do rehabilitacji domowej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz kodem ICD, karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja

Osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 42 40 620 wew. 112 lub gsm 785 565 552

 

Usługi świadczone są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage