Rehabilitacja Ambulatoryjna NFZ

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych, może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).


Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.


Wymagane dokumenty

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz kodem ICD, karta ubezpieczenia zdrowotnego.


Treść na skierowaniu musi zawierać:

„SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE”

1) pieczęć nagłówkowa z nr umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz nr PESEL

3) rozpoznanie w j. polskim

4) kod jednostki chorobowej wg ICD – 10

5) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki np.: wszczepione urządzenia i metale w ciele pacjenta, lub adnotacja o ich braku (braku przeciwskazań do rehabilitacji)

6) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie i datę wystawienia


Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia.

Informacje udzielamy

Osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 42 40 620 wew. 112 lub gsm 785 565 552

Rybnik ul. Grunwaldzka 66, I piętro

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna i osobista w godzinach 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage