Medycyna paliatywna

Świadczenia skierowane są do osób ze zdiagnozowaną chorobą nie poddającą się leczeniu przyczynowemu

Świadczenie Obejmuje:

1) Porady lekarza specjalisty medycyny paliatywnej
2) Opiekę pielęgniarską (zmianę opatrunków, iniekcje, wlewy kroplowe)
3) Badania diagnostyczne
4) Porady psychologa

Kwalifikacja

Osoby dorosłe kwalifikuje się do objęcia opieką na podstawie wykazu jednostek chorobowych:

1 B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2 C00-D48 Nowotwory
3 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4 G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5 I42-I43 Kardiomiopatia
6 J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
7 L89 Owrzodzenie odleżynowe

Wymagane dokumenty

1. Skierowanie do poradni medycyny paliatywnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz kodem ICD.
2. Dyskietka ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna

 

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 42 40 620 wew. 111 lub  gsm 605 565 793
    

Usługi świadczone są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 8:00 - 17:30

+48 32 42 36 204

+48 32 42 40 620

GSM 785 565 006

 

Numery wewnętrzne

110 Rejestracja główna

112 Centrum rehabilitacji

111 Biuro

Diagnostyka

Diagnostyka

Punkt pobrań materiałów do badań

Czynne od 7.00 do 10.00

Na zlecenie z dojazdem do domu

Skontaktuj się z nami

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Puls-Med”
ul. Grunwaldzka 66
44-210 Rybnik
Czynna od pon. do pt.
w godzinach od 7.00 do 18.00

Dyplom - 3 miejsce w kategorii Placówka Medyczna w Plebiscycie Hipokrates 2015
PNG Sp. z o.o. - ISO 9001
Facebook FanPage