Informujemy, że zajęcia dla Amazonek w tej chwili zostały zawieszone.